ಸಮಿತಿ


ಪ್ರಧಾನ ಪೋಷಕರು

ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಭಾರತೀತೀರ್ಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು


ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಡಾ. ವಿ ಆರ್ ಗೌರೀಶಂಕರ್,ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಾರದಾಪೀಠ

ಖಜಾಂಚಿ

ಶ್ರೀ ಎ ವಿ ವೆಂಕಟಾಚಲಂ, ವೆಂಗಳೂರು

ನಿರ್ದೇಶಕ

ಡಾ. ಏನ್ ಎಸ್ ಸುರೇಶ್

Comments are closed.